แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรม

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรม

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม
2 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
11 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
12 ความรู้เรื่องการประสานงาน
13 การบริหารจัดการองค์กร
14 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ (ถาม – ตอบ)
15 ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา