แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
12 การศึกษาตามอัธยาศัย
13 การจัดการเรียนการสอน กศน
14 ถาม – ตอบ แนวทางการการพัฒนา กศน.ตำบล?
15 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
16 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
17 แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา