แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทาง

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2457
10 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
11 การบริหารแผนงาน โครงการ
12 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
13 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
14 ถาม – ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
15 การเขียนโครงการ
16 เทคนิคการเขียนโครงการ
17 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
18 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดยะลา