แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.

แนวข้อสอบนิติกร  สำนักงาน อ.ต.ก.

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
8 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
9 สรุปประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
10 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
11 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
12 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย 2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – ภาษาอังกฤษ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยะลา