แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทาง

แนวข้อสอบนิติกร  แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่๑๖ กันยายน ๒๕๕๒
8 ข้อบังคับกรมทางหลวงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
12 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
13 คำถามและคำตอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
14 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
15 แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน
16 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
17 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
18 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
19 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร แขวงการทางจังหวัดยะลา