แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบบรรณารักษ์  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
14 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
15 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ (อัตนัย)
16 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด )


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา