แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรม

แนวข้อสอบบุคลากร  สำนักงานวัฒนธรรม

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม
2 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
7 ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ
8 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 การบริหารจัดการองค์กร
10 การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
11 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
12 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
13 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
14 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
16 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
17 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
18 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา