แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่ง

แนวข้อสอบบุคลากร  สำนักงานขนส่ง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
2 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
8 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 การบริหารจัดการองค์กร
10 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
11 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
12 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
13 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
14 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
16 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบบุคลากร สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา