แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทาง

แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร  แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
8 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่๑๖ กันยายน ๒๕๕๒
10 ข้อบังคับกรมทางหลวงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
11 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
12 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
13 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
14 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
15 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
16 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
17 แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าสื่อสาร


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงการทางจังหวัดยะลา