แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทาง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ  แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น p20
11 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง p11
12 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง p12
13 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ p11
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
15 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี p24
16 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน p20
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดยะลา