แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานทางหลวงชนบท

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
6 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
7 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
8 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
9 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
11 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
14 แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(กรมทางหลวงชนบท)
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา