แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด  สำนักงาน อ.ต.ก.

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาด
9 ความรู้เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
10 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
11 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
12 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
13 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – ภาษาอังกฤษ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยะลา