แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่ง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  สำนักงานขนส่ง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
2 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
8 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป (การจัดทำแผนงาน)
9 ถาม – ตอบความหมายของการบริหาร
10 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
11 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
12 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
13 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
15 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
16 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
17 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 3 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา