แนวข้อสอบเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วบรวมแนวข้อสสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้สอบแม่นๆ

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
โหลดแนวข้อสอบฟรีที่

เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ถาม -ตอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
8 ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
11 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 3
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 4
MP3-P049พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 255

📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ 📌<<
1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 389.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง
2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก เสมือนจริง) 789.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน