งานราชการกรมประชาสัมพันธ์

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์ <<
>>เปิดสอบกรมประชาสัมพันธ์ จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบกรมประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการสอบกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์
สมัครงานราชการกรมประชาสัมพันธ์
สมัครสอบบรรจุกรมประชาสัมพันธ์
หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครกรมประชาสัมพันธ์
สอบเข้าทำงานกรมประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานกรมประชาสัมพันธ์ ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการกรมประชาสัมพันธ์
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานกรมประชาสัมพันธ์<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานกรมประชาสัมพันธ์
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
ตัวอย่างข้อสอบนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อสอบกา มี 60 ข้อ 
– ข่าว กับ ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
– ข่าวฟุตบอลโลก
– อุปกรณ์ที่ใช้เป่าในสนามฟุตบอลเรียกว่าอะไร
– เพลง waka waka ของชากีร่า ท่อนฮุกร้องว่าอย่างไร
– สนามที่ใช้แข่งมีกี่สนาม 
– ปัญหาที่ประเทศไทยถ่ายทอดพิธีเปิดบอลโลกไม่ได้ทำให้ขายเสาอากาศดี เพราะอะไร 
– น้ำมันรั่วอ่าวเมกซิโก ใครเปนคนรับผิดชอบ และรั่วเพราะอะไร
– ปี 2553 วิทยุไทย ครบรอบกี่ปี = 80 ปี
– คลื่น วิทยุมีความถี่เท่าไร
– คลื่นวิทยุของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมีกี่คลื่นรวมเอฟเอ็ม เอเอ็ม
– สถานีวิทยุส่วนกลาง FMมีกี่สถานี AM มีกี่สถานี
– เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์คืออันไหน
– รายการที่นายกอภิสิทธิ์ออกอากาศเวลาไหน วันไหน มีกี่อัน
แล้วก็ออกข้อเขียน 2 ข้อ ข้อละ 100 คะแนน
1. ในช่วงวิกฤตบ้านเมืองที่ผ่านมา ถ้าเราต้องผลิตรายการวิทยุเราจะผลิตรายการอย่างไร ออกอากาศแบบไหน ต้องทำอะไรบ้าง 
2. ในช่วงวิกฤตบ้านเมืองที่ผ่านมา ถ้าเราต้องผลิตรายการTV สัมภาษณ์ เกี่ยวกับสถานการณ์ เราจะผลิตรายการอย่างไร ออกอากาศแบบไหน ต้องทำอะไรบ้าง
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
นักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์
3 การบริหารแผนงาน โครงการ
4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
7 หลักการประชาสัมพันธ์
8 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
9 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมประชาสัมพันธ์