งานราชการการประปานครหลวง 

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการการประปานครหลวง <<
>>เปิดสอบการประปานครหลวง จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบการประปานครหลวง
คำแนะนำในการสอบการประปานครหลวง
แนวข้อสอบการประปานครหลวง
สมัครงานราชการการประปานครหลวง
สมัครสอบบรรจุการประปานครหลวง
หนังสือเตรียมสอบการประปานครหลวง
เปิดรับสมัครการประปานครหลวง
สอบเข้าทำงานการประปานครหลวง

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการการประปานครหลวง
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานการประปานครหลวง ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการการประปานครหลวง
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการการประปานครหลวง
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานการประปานครหลวง<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานการประปานครหลวง
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
คำแนะนำในการสอบการประปานครหลวง กปน.
การสอบการประปานครหลวง กปน. จะเปิดปีละครั้ง ข้อสอบจะยากมาก ปีหลังๆ มี requirement เพิ่มขึ้นอีก เรียกว่าคัดคนมากๆ ด้านหนังสือควรหาอ่านเอาให้มากที่สุด แบ่งเวลาอ่านเอง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย 
TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 
นอกจากนี้ผู้เข้าสอบควรจะรู้ประวัติเกี่ยวกับการประปานครหลวงด้วย โดยศึกษาจากเว็บไซด์ของการประปาเอง ข้อสอบที่เคยออกมีเกี่ยวกับเวิร์ดเอ็กเซลล์อย่างง่าย ภาคความรู้ทั่วไปเน้นทำข้อสอบให้เยอะๆ อ่านหนังสือให้มากๆ เพราะข้อสอบจะยากมาก ยากกว่าสอบ กพ. 

วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คือ
1. สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม.
-วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ 50 คะแนน ใช้เวลา 1 ชม.
-Personality Test ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ 30 นาที
2. การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 10
2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 13
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 15
4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 8
5 ความสามารถด้านเหตุผล 18
6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 39
7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 27
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน 27