งานราชการการประปาส่วนภูมิภาค

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการการประปาส่วนภูมิภาค <<
>>เปิดสอบการประปาส่วนภูมิภาค จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบการประปาส่วนภูมิภาค
คำแนะนำในการสอบการประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค
สมัครงานราชการการประปาส่วนภูมิภาค
สมัครสอบบรรจุการประปาส่วนภูมิภาค
หนังสือเตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค
เปิดรับสมัครการประปาส่วนภูมิภาค
สอบเข้าทำงานการประปาส่วนภูมิภาค

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการการประปาส่วนภูมิภาค
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการการประปาส่วนภูมิภาค
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการการประปาส่วนภูมิภาค
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานการประปาส่วนภูมิภาค<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานการประปาส่วนภูมิภาค
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
คำแนะนำในการสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.
การสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. แบ่งข้อสอบเป็นสองชุด ชุดแรก ความรู้ทั่วไปชุดสอง วิชาเฉพาะตำแหน่ง ผ่าน 60 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะได้ สัมภาษณ์ เอาคะแนนมารวมกันต้องมากกว่า 60 เปอร์เซนต์ แต่ว่ามีการตัดเกรดอิงกลุ่มกันอีก ไม่ใช่ว่าผ่านสองวิชาแรกจะได้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้ขึ้นบัญชีไว้ บัญชีจะมีอายุ 2 ปี หรือ มีการสอบใหม่อีกครั้ง
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คือ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ กปภ. ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
2.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6 แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ