งานราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย <<
>>เปิดสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
คำแนะนำในการสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
สมัครงานราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย
สมัครสอบบรรจุการรถไฟแห่งประเทศไทย
หนังสือเตรียมสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย
สอบเข้าทำงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานการรถไฟแห่งประเทศไทย<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
คำแนะนำในการการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.
การสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต่างจากการสอบข้าราชการของหน่วยงานอื่นตรงที่ไม่ได้ใช้ผลสอบภาค ก จาก กพ. แต่จะต้องมีการสอบภาค ก.และ ข พร้อมกันในวันเดียว และบังคับด้วยว่าต้องผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. อย่างละ 60% ขึ้นไป จึงจะผ่าน ทำให้มีคนผ่านน้อย บางคนผ่านภาค ก. ไม่ผ่าน ข. บางคนผ่าน ข. ไม่ผ่าน ก. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีจึงจะผ่านทั้งสองภาคทั้งนี้เนื้อหาภาค ก. กทม.จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาจากภาค ก. ของ ก.พ. ถ้าบางคนถนัดพวกเนื้อหาหน่อยก็จะทำได้ดี (เช่น เนื้อหา พรบ. กฎหมาย ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) แต่ถ้าบางคนถนัดทำตอบโจทย์ซึ่งหน้าก็อาจเขวนิดนึง (เช่น คณิต ไทย อังกฤษ ที่ต้องไปอ่านโจทย์ทำตอบตรงนั้นเลย) ซึ่งก็แล้วแต่การเตรียมตัวและความถนัดของแต่ละคนด้วย 
ดังนั้น ถ้าใครที่คิดจะสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งภาค ก และ ภาค ข เพราะถ้าไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่มีสิทธิ์สอบภาค ค เลย สำหรับความรู้ที่ใช้สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ควรเตรียมตัวและศึกษาไว้
 
วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง 
1.การสอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
– วิชาความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๗๐ คะแนน 
– วิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์) ๔๕ นาที ๓๐ คะแนน 
– วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ๓ ชั่วโมง ๑๐๐ คะแนน 
2. การสอบภาคสัมภาษณ์ (ทุกตําแหน่ง) คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494