งานราชการการไฟฟ้ฝ่ายผลิต

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการการไฟฟ้ฝ่ายผลิต <<
>>เปิดสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
คำแนะนำในการสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
แนวข้อสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
สมัครงานราชการการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
สมัครสอบบรรจุการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
หนังสือเตรียมสอบการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
เปิดรับสมัครการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
สอบเข้าทำงานการไฟฟ้ฝ่ายผลิต

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานการไฟฟ้ฝ่ายผลิต ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานการไฟฟ้ฝ่ายผลิต<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานการไฟฟ้ฝ่ายผลิต
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
การเตรียมตัวสอบ
ในการสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ. จะมีการสอบในระดับ ปวช.,ปวส.และระดับปริญญาตรี โท ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 
วิชาที่สอบโดยหลักๆมี 3 วิชา 
1.ข้อสอบทดสอบเชิงเชาวน์ปัญญา 
2.ข้อสอบเชิงจิตวิทยา 
3.วิชาเฉพาะ
 
การทดสอบมี 3 รอบ คือครั้งแรกสอบความรู้ทั่วไป ถ้าผ่านสอบครั้งที่สอง ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
สอบครั้งสุดท้าย คือ สัมภาษณ์กับ HR โดยตรงเลย….ซึ่งข้อสอบครั้งแรกนั้นสรุปดังนี้…
ข้อสอบจะเป็นแนวตรรกกะ คณิตฯ ความน่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษวิชาความ ถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) ต้องฝึกทำข้อสอบเลข พวกตรรกกะ เลขฐาน สมการ ซึ่งข้อสอบไม่ยาก แต่ต้องคิดให้ไวๆ เพราะจะโดนบีบด้วยเรื่องเวลาของแต่ละชุด (3 ชุด ภายใน 4 ชั่วโมง )ลักษณะนิสัย ( Personality Test ) คือการทดสอบเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเราว่าเป็น อย่างไร แต่ละข้อมีตัวเลือกให้ 4 ตัว ซึ่งเราจะต้องเรียง 1-4 ตามลำดับความชอบและความตรงกับลักษณะนิสัยของเรา อ่านแล้วตอบเลย ออกจะอิงไปทางการจัดการ อย่าคิดมาก เพราะจะมีคำถามเดิมๆซ้ำไปๆมาๆ หลายๆรอบ ถ้าตอบไม่ตรงกัน คะแนนหายแว่บแน่นอน
เคล็ดลับอีกอย่างคือ หาหนังสือแนวข้อสอบภาค ก. ของก.พ.สักเล่ม เอาสถาบันหนังสือที่อ่านง่าย ๆ หลังจากนั้นทำความเข้าใจแนวคิดให้แม่น เน้นเล่มเดียวเท่านั้น ถ้ามากเล่มก้อจะหลายความคิด ส่วนใหญ่ข้อสอบก็เป็นข้อสอบไม่ยาก คิดแบบง่าย ๆ ไม่ต้องคิดมากเหมือนที่เราสอบมหาวิทยาลัย