งานราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ <<
>>เปิดสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แนวข้อสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สมัครงานราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สมัครสอบบรรจุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือเตรียมสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เปิดรับสมัครคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สอบเข้าทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
การเตรียมตัวสอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( Office of Pubilc Sector Anti-Corruption Commission; ตัวย่อ PACC, สำนักงาน ป.ป.ท.) เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
 
ตัวอย่างในการสัมภาษณ์ของ ป.ป.ท.
– ประวัติส่วนตัว 
– ถาม หลักเกณฑ์ ปปช.เรื่องล่าสุด 
– .ถามมติ ครม.2 
– เลือกซองคำถามได้คำถามเกี่ยวกับ แสดงความคิดเห็น เรื่องความรู้ที่ได้จากการศึกษา/ประสบการณ์ นำมาใช้ในการรับราชการอย่างไร
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท
3 ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ ป.ป.ท
4 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงาน ป.ป.ท.