งานราชการทีโอที 

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการทีโอที <<
>>เปิดสอบทีโอที จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบทีโอที
คำแนะนำในการสอบทีโอที
แนวข้อสอบทีโอที
สมัครสอบบรรจุทีโอที
หนังสือเตรียมสอบทีโอที
เปิดรับสมัครทีโอที
สอบเข้าทำงานทีโอที

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการทีโอที
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??เข้ากลุ่มเตรียมสอบทีโอที ไม่เสียค่าสมัคร
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานทีโอที ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการทีโอที
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการทีโอที
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานทีโอที<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานทีโอที
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
คำแนะนำในการสอบ TOT ทีโอที
ถ้าพวกวิชาความรู้ทั่วไป พวกคณิต-ไทย แนะนำ ให้อ่านพวกแนวข้อสอบ กพ. เช่น อนุกรม อุปมาอุปไมยเล็กน้อย ให้อ่านแบบกว้างๆ เน้นเข้าใจ ภาษาอังกฤษ เน้นอ่านศัพท์ technology หน่อย reading มีประมาณ ให้เน้นแปลศัพท์ได้ตอบคำถามถูก อ่านประวัติและข่าวสารขององค์กรทั้งภายในและภายนอกรวมถึงรัฐวิสาหกิจให้อ่านกว้างๆ เน้นข่าวที่ได้รับความสนใจ ถ้าเป็นการสอบตำแหน่ง วิศวะ ไอที อ่านไฟฟ้า ดิจิตอล com network และพวกไอที อ่านกว้าง เน้นพื้นฐาน ส่วนตำแหน่งอื่นๆอ่านตามที่เรียนมาน่าจะพอ เน้นขอเพียงแค่อ่านมาให้ครบเท่านั้น 
TOT สอบวิชาใดบ้าง 
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ทั่วไป ออกพวก ตรรกศาสตร์ ขาดทุน กำไรลำดับอนุกรมจะออกเยอะมาก การใช้เหตุผล 
ภาษาไทย รูปภาพ ความสัมพันธ์ สถานการณ์เหตุการณ์สำคัญ 50 ข้อ 40 นาที
2.ภาษาอังกฤษ ออกแนว reading,earor เติมคำ 30 นาที และ conversation (ไม่ยาก)10 นาที
3.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ในวิชาชีพ เช่น สำหรับผู้ที่จบบัญชี ออกบัญชีการเงิน (เดบิต เครดิต ROE) 40 ข้อ 40 นาที ถ้าจบเศษฐศาสตร์ ข้อสอบจะออกแนวการตลาดการขาย
 
คำแนะนำในการสอบ CAT กสท.
การสอบ CAT กสท. ภาคเช้าจะสอบ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ส่วนภาคบ่าย ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ธรรมาภิบาล และภาษาอังกฤษ ภาคบ่ายนี้จะสอบเหมือนกันหมดทุกสาขาเลย เกณฑ์ในการผ่านสอบโดยปกติเขาจะตรวจข้อสอบภาคบ่ายก่อน
– ภาคบ่ายความรู้ทั่วไป ต้องได้เกิน 60%
– ภาคเช้า วิชาเฉพาะ ต้องได้เกิน 50%
รวมเช้าบ่าย ต้องเกิน 60% จึงจะผ่าน