งานราชการพนักงานอาชีวศึกษา

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการพนักงานอาชีวศึกษา <<
>>เปิดสอบพนักงานอาชีวศึกษา จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบพนักงานอาชีวศึกษา
คำแนะนำในการสอบพนักงานอาชีวศึกษา
แนวข้อสอบพนักงานอาชีวศึกษา
สมัครงานราชการพนักงานอาชีวศึกษา
สมัครสอบบรรจุพนักงานอาชีวศึกษา
หนังสือเตรียมสอบพนักงานอาชีวศึกษา
เปิดรับสมัครพนักงานอาชีวศึกษา
สอบเข้าทำงานพนักงานอาชีวศึกษา

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการพนักงานอาชีวศึกษา
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานพนักงานอาชีวศึกษา ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการพนักงานอาชีวศึกษา
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการพนักงานอาชีวศึกษา
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานพนักงานอาชีวศึกษา<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานพนักงานอาชีวศึกษา
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
คำแนะนำในการสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ.
ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รอบทั่วไป และกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุ
พิเศษการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ นี้ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
สำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปและกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จะแตกต่างกันตรงที่
หลักสูตรในการสอบ โดยภาค ก.ในรอบทั่วไปจะมีวิชาความสามารถทั่วไป ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ในภาค ก. จะไม่มีการสอบความสามารถทั่วไป
 
เทคนิคในการทำข้อสอบ 
สำหรับใครที่ต้องการสอบครูผู้ช่วย จะต้องฝึกทำโจทย์วิชาเอกให้เยอะๆๆ เช่น ข้อสอบ O-net ข้อสอบสมาคม ข้อสอบสนามสอบต่างๆของนักเรียน อ่านหนังสือให้มาก เน้นอ่านตัวข้อสอบ และคำตอบ ชุดละหลายๆรอบ อ่านจนกระทั่ง อ่านโจทย์แล้วตอบได้โดยไม่ต้องดูตัวเลือก หรือใครที่มีเวลามากพอให้อัดเสียงข้อสอบ+คำตอบ เอาไว้ฟังตอน ไปวิ่งออกกำลังกาย ซักผ้า ล้างจาน หลับไฟก่อนนอน ฯลฯ
 
หลักสูตรที่ใช้สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ มีดังนี้คือ
ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (100 คะแนน) 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (150 คะแนน) 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข. ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค ค.ต่อไป โดยเกณฑ์การสอบในแต่ละภาคจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60