งานราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด <<
>>เปิดสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แนวข้อสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สมัครงานราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สมัครสอบบรรจุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หนังสือเตรียมสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เปิดรับสมัครคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สอบเข้าทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
การเตรียมตัวสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. (อังกฤษ: Office of the Narcotics Control Board) เป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 
4 ความสามารถด้านภาษาไทย 
5 แนวข้อสอบ พรบ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
6 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
7 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม
8แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน